Bibliografie

Bijsterveld AJ. Conflict and compromise: the Premonstratentians of Ninove (Flanders) and the laity in the twelfth century. In: Bijsterveld AJA, Theunis HB, Wareham A, editors. Negotiating secular and ecclesiastical power. Western Europe in the Central Middle Ages. Vol 6. Turnhout: Brepols; 1999. p. 167-83. (International Medieval Research; vol 6).
Ugé K. Relics as tools of power: the eleventh-century inventio of St Bertin's relics and the assertion of Abbot Bovo's authority. In: Bijsterveld AJA, Theunis HB, Wareham A, editors. Negotiating secular and ecclesiastical power. Western Europe in the Central Middle Ages. Vol 6. Turnhout: Brepols; 1999. p. 51-71. (International Medieval Research; vol 6).
Tock B-. The Political Use of Piety in Episcopal and Comital Charters of the Eleventh and Twelfth Centuries. In: Bijsterveld AJA, Theunis HB, Wareham A, editors. Negotiating secular and ecclesiastical power. Western Europe in the Central Middle Ages. Vol 6. Turnhout: Brepols; 1999. p. 19-35. (International Medieval Research; vol 6).
Hagoort HN. Priesters en leken in de preken van Radulphus Ardens (ca. 1190). In: Theunis HB, Hagoort HN, van Spijker I't, Wegman HAJ, editors. Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. Amsterdam: Rodopi; 1991. p. 115-63.
van Spijker I'. Cohesie versus chaos. De hagiografische perceptie van religieus gezag. In: Theunis HB, Hagoort HN, van Spijker I't, Wegman HAJ, editors. Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. Amsterdam: Rodopi; 1991. p. 87-114.
Theunis HB. Confraternitas. In: Theunis HB, Hagoort HN, van Spijker I't, Wegman HAJ, editors. Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. Amsterdam: Rodopi; 1991. p. 51-86.
Theunis HB. Confraternitas. In: Theunis HB, Hagoort HN, van Spijker I't, Wegman HAJ, editors. Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. Amsterdam: Rodopi; 1991. p. 51-86.
Wegman HA. De voorganger in de middeleeuwse liturgie. In: Theunis HB, Hagoort HN, van Spijker I't, Wegman HAJ, editors. Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. Amsterdam: Rodopi; 1991. p. 13-49.
Theunis HB. De ketterij van Tanchelm: een misverstand tussen twee werelden. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Utrecht tussen Kerk en Staat. Vol 10. Hilversum: Verloren; 1991. p. 153-68. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 10).