Bibliografie

Mertens T. Rondom het sterfbed van Lubbert ten Busch. De Moderne Devoten en de pest te Deventer in 1398. In: Lemli J, editor. De Pest in de Nederlanden. Medisch-historische beschouwingen 650 jaar na de Zwarte Dood. Vierde symposium geschiedenis der geneeskundige wetenschappen. Vol 7. Brussel: Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ; 1998. p. 141-58. (Academia Regia Belgica Medicinae. Dissertationes. Series Historica; vol 7).
Mertens T. 'Ghescreven waerheit blivet staen'. De receptie van Ruusbroecs werken. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 73-82. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).