Bibliografie

Goudriaan K. Erkenning voor broederlijk en zusterlijk samenleven. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 68-69.
Goudriaan K. Het Kapittel van Sion: een klein kloosterverband in Holland. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 166-167.
Goudriaan K. Beeldvorming tot nu toe. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 22-23.
Goudriaan K. Leven onder steeds strengere regelgeving. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 158-159.
Goudriaan K. De visie van de vroegste geschiedschrijvers. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 20-21.
Goudriaan K. De apostel van Holland. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. p. 56.
Dlabačová A, Goudriaan K, Hofman R. Wat is de Moderne Devotie?. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 12-15.
Goudriaan K. Een flexibele kloosterregel. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 108-109.
Goudriaan K. Kampen: bloeiende kloosters beteugeld. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 76-77.

Pagina's