Bibliografie

de Geest J, Goudriaan K. Het kerkhof als plaats van herinnering en devotie. De zusters van Sint-Agnes te Amersfoort en hun begraafplaats. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 205-220.
Arts N. Begraven op de Brabantse zandgronden. De archeologie van veranderende grafrituelen, circa 1000-1900. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 23-35.
van Dael P. Efemere dodenmemorie. Het castrum doloris. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 65-77.
Goudriaan K. De opkomst van de lijkpreek. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 91-120.
Goudriaan K. Geert Grote, On Simony to the Beguines, and Church Reform. In: Kwiatkowski I, Engelbrecht J. Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna - Zur Dynamik ihres Gedankenguts. Münster: Aschendorff; 2013. pp. 115-140.
Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Inleiding. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 7-19.
Bonenkampová V. Waren ‘rijke stinkerds’ rijk? De sociale stratificatie van de Delftenaren en hun graven in de Oude Kerk. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 193-204.
Goudriaan K. De opkomst van de lijkpreek. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 91-120.
Goudriaan K. Geert Grote, On Simony to the Beguines, and Church Reform. In: Kwiatkowski I, Engelbrecht J. Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna - Zur Dynamik ihres Gedankenguts. Münster: Aschendorff; 2013. pp. 115-140.
Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Inleiding. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 7-19.

Pagina's