Bibliografie

Frequin S. Pleurant of priant. Een iconografisch motief in de middeleeuwse sepulchrale kunst. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 123-136.
Brink T. Lang leve de dood, lang leve het leven. Over de tombe en het retabel in de kapel van de familie Van Brederode in de Grote Kerk te Vianen. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 137-151.
van der Meulen JF. Een chapelle ardente en een castrum doloris in verzen. Over het graf van Willem III en de Regret Guillaume (1339). In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 79-89.
de Geest J, Goudriaan K. Het kerkhof als plaats van herinnering en devotie. De zusters van Sint-Agnes te Amersfoort en hun begraafplaats. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 205-220.
van den Hoven van Genderen AJ (B). In steen gebeiteld. Utrechtse kanunniken en hun grafzerken: de samenhang met administratieve veranderingen. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. pp. 23-35.
Goudriaan K. Geert Grote: a Founder Fading into Oblivion?. In: de Weijert R, Ragetli K, Bijsterveld AJA, van Arenthals J. Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren. Hilversum: Verloren; 2011. pp. 165-177.
Goudriaan K. Empowerment through reading, writing and example: the Devotio Moderna. In: Rubin M, Simons W. Christianity in Western Europe, c. 1100-c. 1500. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. pp. 407-419.

Pagina's