Bibliografie

Goudriaan K. The New Devout and their Women of Authority. In: Mulder-Bakker AB, McAvoy LH. Women and experience in later medieval writing: reading the book of life. New York: Palgrave MacMillan; 2009. pp. 25-46.
Goudriaan K. De observantie der conversinnen van Sint-Augustinus. In: van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2008. pp. 167-211.
Goudriaan K. Die Frühgeschichte des Hospitalwesens in den Grafschaften Holland und Seeland und im Niederstift Utrecht. In: Pauly M, Uhrmacher M, Pettiau H. Institutions de l’assistance sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes. Luxembourg, 12-15 octobre 2004 Luxembourg: Institut Grand-Ducal de Luxembourg; 2008. pp. 197-256.
van Moolenbroek JJ. Een pastoraal offensief in Antwerpen. Norbertus, de volgelingen van Tanchelm, en de stichting van het Sint-Michielsklooster in 1124. In: Corbellini S, Goudriaan K, Mol JA(H), Tervoort A. Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Hilversum: Verloren; 2006. pp. 13-30.
van Moolenbroek JJ. Servatius en Johannes. Over de vroegste geschiedenis van het Utrechtse vrouwenklooster van Sint-Servaas. In: Corbellini S, Goudriaan K, Mol JA(H), Tervoort A. Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Hilversum: Verloren; 2006. pp. 73-107.
van Moolenbroek JJ. Vrouwen en visioenen in de abdij Oostbroek. Studie, editie en vertaling van een Utrechtse mirakeltekst uit de twaalfde eeuw. In: Corbellini S, Goudriaan K, Mol JA(H), Tervoort A. Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Hilversum: Verloren; 2006. pp. 31-72.
van Engen H. A learned acquaintance Jan van Galecop (c. 1375 - 1428) and the modern devotion. In: Goudriaan K, van Moolenbroek JJ, Tervoort A. Education and Learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens. Leiden: Brill; 2004. pp. 13-32.
Goudriaan K. Tertiarissen. Van lekenregel tot kloosterregel. In: Hinke J, Hoitink Y, Ulrich E. Dat coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal. Hengelo: Broekhuis; 2004. pp. 37-41.

Pagina's