Bibliografie

Goudriaan K. Twee privileges voor de tertiarissen van Aalsum en Oegeklooster. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. pp. 357-368.
Goudriaan K. Modern Devotion and Arrangements for Commemoration: Some Observations. In: Hofman R, Caspers CMA, Nissen P, van Dijk M, Oosterman JB. Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in The 'Devotio Moderna' and its Contexts . Turnhout: Brepols; 2020. pp. 121-136.
Goudriaan K. Het Leven van Jezus van Willem van Branteghem. In: van Anrooij W, Dlabačová A, Geleijns E, Schaeps J, Warnar G, van Zanen S. Om het boek: cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren; 2020. pp. 39-43.
Goudriaan K. Het klooster Maagdendries en de Moderne Devotie in Maastricht. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. 2019;155:57-121.

Pagina's