Bibliografie

Kuys JA. Een band van eeuwen: de heilige Stefanus en Nijmegen. In: Peterse H, Rooker E, Camps R, Emmens K, editors. De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. Nijmegen: Vantilt; 2017. p. 259-65.
Kuys JA. Veranderende kerkelijke en politieke omstandigheden in de zestiende eeuw. In: Peterse H, Rooker E, Camps R, Emmens K, editors. De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. Nijmegen: Vantilt; 2017. p. 195-1899.
Kuys JA. Het kapittel: tot luister van de Stevenskerk, de stad en haar inwoners. In: Peterse H, Rooker E, Camps R, Emmens K, editors. De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. Nijmegen: Vantilt; 2017. p. 181-93.
Kuys JA. Ontstaan en ontwikkeling tot stedelijke parochiekerk. In: Peterse H, Rooker E, Camps R, Emmens K, editors. De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. Nijmegen: Vantilt; 2017. p. 11-7.
Kuys JA. Één hertog, vier bisschoppen. Bisdomgrenzen en het territorium van Gelre ca. 300-1600. In: Verhoeven D, Gubbels M, Wingens M, van den Bergh S, editors. Gelderland grensland 2000 jaar verdeeld en verbonden. Nijmegen: Vantilt; 2016. p. 30-9.
Schepers K. Het mystieke leven van de zusters Agnieten. In: Kienhorst H, Kuys JAE, editors. Een verborgen leven: Arnhemse mystiek in de zestiende eeuw. Arnhem-Nijmegen: Historisch Museum Arnhem-Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies; 2011. p. 135-50.
Kuys JA. Zicht op klerikale rijkdom en armoede? De Zeeuwse geestelijke stand als belastingbetaler in de rekeningen van de geestelijke subsidie van 1532. In: Gubbels M, Jansen CJH, editors. Regio. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem. Vol 53. Nijmegen: Gerard Noodt Instituut; 2010. p. 105-24. (Rechtshistorische Reeks; vol 53).