Bibliografie

Lourens P, Lucassen J. Ambachten in Nederland, een beknopt overzicht. In: Goudriaan K, editor. De Gilden te Gouda. Gouda-Zwolle: Stedelijke Musea-Waanders; 1996. p. 9-19.