Bibliografie

Mulder-Bakker AB, van Beek L. Maria, Onze Lieve Vrouw. Hemelkoningin en Redder in Alle Nood. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH, editors. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. p. 118-22.