Bibliografie

Aarts B. Ansfried, graaf, bisschop. Een stand van zaken. In: Coolen J, Forschelen J, editors. Opera Omnia. II. Een verzameling geschied- en heemkundige opstellen. Thorn: Geschied- en Heemkundige Kring 'Het Land van Thorn'; 1994. p. 7-85.