Bibliografie

Kroesen JE. Het houten doksaal van Holwierde. In: Ilsink M, de Klerck B, Willemsen A, editors. Het einde van de middeleeuwen: Vijftig kunstwerken uit de tijd van Bosch en Erasmus. Vol 25. Nijmegen: Vantilt; 2019. p. 140-5. (Nijmeegse Kunsthistorische Studies ; vol 25).
Kroesen JE. Mittelalterliche Priestergrabplatten in Ostfrieslandund im Groningerland. In: Ramakers BAM, editor. Memento Mori. Sterben und Begraben in einen ruralen Grenzgebiet. Sterven en begraven in een rurale grensregio. Vol 48. Groningen-Wageningen: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut; 2018. p. 65-78. (Historia Agriculturae; vol 48). Abstract
Kroesen JE. Kloosterlijk erfgoed in Groningen. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. 2013;16(3):86-95.
van Tongeren L. Use and function of altars in liturgical practice according to the libri ordinarii in the Low Countries. In: Kroesen JEA, Schmidt V, editors. The altar and its environment. 1150-1400. Vol 4. Turnhout: Brepols; 2010. p. 261-74. (Studies in the visual cultures of the Middle Ages; vol 4).
Kroesen JE. Recentering Side Altars in Medieval Church Interiors: The Example of Late Romanesque Churches in Groningen. In: Kroesen JEA, Schmidt V, editors. The altar and its environment 1150-1400. Vol 4. Turnhout: Brepols; 2010. p. 147-67. (Studies in the visual cultures of the Middle Ages; vol 4).
de Olde HG. Soberheid in ronde bogen. Tufstenen en vroege bakstenen kerken. In: Kroesen JEA, Steensma R, editors. De Groninger cultuurschat. De kerken van 1000 tot 1800. Groningen-Assen: Philips Elchers-Van Gorcum; 2008. p. 8-17.