Bibliografie

van den Hoven van Genderen AJ. In steen gebeiteld. Utrechtse kanunniken en hun grafzerken: de samenhang met administratieve veranderingen. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 23-35.
van Dael P. Efemere dodenmemorie. Het castrum doloris. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 65-77.
Goudriaan K. De opkomst van de lijkpreek. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 91-120.
Arts N. Begraven op de Brabantse zandgronden. De archeologie van veranderende grafrituelen, circa 1000-1900. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 23-35.
Bonenkampová V. Waren ‘rijke stinkerds’ rijk? De sociale stratificatie van de Delftenaren en hun graven in de Oude Kerk. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 193-204.
Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Inleiding. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 7-19.
Bonenkampová V. Waren ‘rijke stinkerds’ rijk? De sociale stratificatie van de Delftenaren en hun graven in de Oude Kerk. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 193-204.
Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K. Inleiding. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 7-19.
Frequin S. Pleurant of priant. Een iconografisch motief in de middeleeuwse sepulchrale kunst. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 123-36.
Brink T. Lang leve de dood, lang leve het leven. Over de tombe en het retabel in de kapel van de familie Van Brederode in de Grote Kerk te Vianen. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 137-51.