Bibliografie

Caluwaerts G. Het poortgebouw als referentiecentrum voor de abdij van Herkenrode. In: Caluwaerts G, De Keyser B, Indekeu H, Strauven M, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 2. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2010. p. 37-74.
van Royen H. De abdijpoort als schakel tussen het monastieke Jeruzalem en de wereld. In: Caluwaerts G, De Keyser B, Indekeu H, Strauven M, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 2. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2010. p. 21-36.
Caluwaerts G, Van der Eycken M. Dames ende susters. In: De Keyser B, Indekeu H, Hartmann S, Rock T, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 1. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2008. p. 43-288.