Bibliografie

De Baere G. Ruusbroec in Edition: Manuscript and Print. In: Arblaster J, Faesen R. A Companion to John of Ruusbroec. Leiden-Boston: Brill; 2014. pp. 81-99.
De Baere G. Een Mechels Ruusbroecfragment naar het Antwerps Ruusbroecgenootschap. Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 1998;102(1):59-64.