Bibliografie

De Baere G. Ruusbroec in Edition: Manuscript and Print. In: Arblaster J, Faesen R, editors. A Companion to John of Ruusbroec. Vol 51. Leiden-Boston: Brill; 2014. p. 81-99. (Brill’s Companions to the Christian Tradition; vol 51).
De Baere G. Een Mechels Ruusbroecfragment naar het Antwerps Ruusbroecgenootschap. Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 1998;102(1):59-64.