Bibliografie

Van Cleven F, Van Eenhooge S, Sorber F, van Strydonck M, Vanden Berghe I, Vandenbruaene M. The Relic Treasure of Herkenrode, an Online Data Base. In: van Strydonck M, Reyniers J, Van Cleven F, editors. Relics @ the Lab. An Analytical Approach to the Study of Relics. Vol 20. Leuven: Peeters; 2018. p. 205-12. (Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion ; vol 20).
Sorber F. Borduren in de Verdinckenisse van de abdij van Herkenrode. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 95-104. Abstract