Bibliografie

Gielis G. 1543. Ketters in Leuven. In: Beyen M, Boone M, De Wever B, Huet L, Meijns BLI, Reynebeau M et al., editors. Wereldgeschiedenis van Vlaanderen. Antwerpen: Polis; 2018. p. 190-5.
Gielis G. Talder swaerste crime. De repressie van ketterij in de zestiende-eeuwse Nederlanden. Tijd-schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen. 2018;8(3):7-21.
Gielis G. De tweestrijd voorbij. De symbiose van scholastiek en humanisme aan de Leuvense theologische faculteit. In: Papy J, editor. Het Leuvense Collegium Trilingue. 1517-1797. Erasmus, humanistische onderwijspraktijk en het nieuwe taleninstituut Latijn – Grieks – Hebreeuws. Leuven: Peeters; 2017. p. 33-56.
Caspers CM, Gielis G, Gielis M. De voorgeschiedenis: kerkelijk en godsdienstig leven in de late middeleeuwen. In: Gielis M, Kenis L, Marnef G, Schelkens K, editors. In de stroom van de tijd. (4)50 jaar bisdom Antwerpen. Leuven: Davidsfonds; 2012. p. 13-37.