Bibliografie

van Dijk M. Salome Sticken, een vrouw uit de kring der moderne devoten. In: van Amersfoort J, van Beek P, Schutte G, editors. Ora et Labora. Twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit in de praktijk. Vol 9. Hilversum: Verloren; 2014. p. 29-44. (Serta Historica; vol 9).