Bibliografie

Callewier H. “Ubi plura sunt capita, ibi sunt diverse opiniones”: des tensions au chapitre de Saint-Donatien à Bruges (XVe siècle). In: Carnier M, Meijns BLI, editors. De canonicis qui seculares dicuntur. Treize siècles de chapitres séculiers dans les anciens Pays-Bas. Thirteen Centuries of Chapters of Secular Canons in the Low Countries. Vol 105. Turnhout: Brepols; 2020. p. 97-105. (Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique; vol 105).
Martens MP, Oosterman JB, Gabriëls N, Brown A, Callewier H. Literatuur, kunst en muziek in de stad, ca. 1100-1500. In: Dumolyn J, Brown A, editors. Brugge. Een middeleeuwse metropool. 850-1550. Gorredijk: Sterck & De Vreese; 2019. p. 325-63. Abstract
Brown A, Callewier H. Religieuze praktijken ca. 1200-1500. In: Dumolyn J, Brown A, editors. Brugge. Een middeleeuwse metropool. 850-1550. Gorredijk: Sterck & De Vreese; 2019. p. 281-323.
Callewier H, Brown A. Religious Practices, c. 1200-1500. In: Brown A, Dumolyn J, editors. Medieval Bruges, c. 850-1550. Cambridge: Cambridge University Press; 2018. p. 329-88.
Martens MP, Oosterman JB, Gabriëls N, Callewier H, Brown A. Texts, images and sounds in the urban environment, c.1100-c.1500. In: Brown A, Dumolyn J, editors. Medieval Bruges, c. 850-1550. Cambridge: Cambridge University Press; 2018. p. 389-444.
Callewier H. Remembrance and Literacy: Memorial Practices of the Secular Clergy in Fifteenth-Century Bruges. In: Mostert M, Adamska A, editors. Uses of the Written Word in Medieval Towns. Vol 28. Turnhout: Brepols; 2014. p. 313-23. (Utrecht Studies in Medieval Literacy; vol 28).
Callewier H. Leven en werk van Romboud De Doppere (ca. 1432-1502). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 2013;150(2):219-44.