Bibliografie

Callewier H. “Ubi plura sunt capita, ibi sunt diverse opiniones”: des tensions au chapitre de Saint-Donatien à Bruges (XVe siècle). In: Carnier M, Meijns BLI. De canonicis qui seculares dicuntur. Treize siècles de chapitres séculiers dans les anciens Pays-Bas. Thirteen Centuries of Chapters of Secular Canons in the Low Countries. Turnhout: Brepols; 2020. pp. 97-105.
Martens MPJ, Oosterman JB, Gabriëls N, Brown A, Callewier H. Literatuur, kunst en muziek in de stad, ca. 1100-1500. In: Dumolyn J, Brown A. Brugge. Een middeleeuwse metropool. 850-1550. Gorredijk: Sterck & De Vreese; 2019. pp. 325-363.
Brown A, Callewier H. Religieuze praktijken ca. 1200-1500. In: Dumolyn J, Brown A. Brugge. Een middeleeuwse metropool. 850-1550. Gorredijk: Sterck & De Vreese; 2019. pp. 281-323.
Callewier H, Brown A. Religious Practices, c. 1200-1500. In: Brown A, Dumolyn J. Medieval Bruges, c. 850-1550. Cambridge: Cambridge University Press; 2018. pp. 329-388.
Callewier H. Leven en werk van Romboud De Doppere (ca. 1432-1502). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 2013;150(2):219-244.

Pagina's