Bibliografie

Callewier H. Remembrance and Literacy: Memorial Practices of the Secular Clergy in Fifteenth-Century Bruges. In: Mostert M, Adamska A, editors. Uses of the Written Word in Medieval Towns. Vol 28. Turnhout: Brepols; 2014. p. 313-23. (Utrecht Studies in Medieval Literacy; vol 28).
Callewier H. Leven en werk van Romboud De Doppere (ca. 1432-1502). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 2013;150(2):219-44.