Bibliografie

Folkerts S. De vertaler van het Nieuwe Testament? In: Dlabačová A, Hofman R, editors. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. p. 124-5.
Benders J. 768-ca. 1400. Het geschreven woord in kerk en stad. In: Folkerts S, Verhoeven G, editors. Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de Ijssel. Zutphen: Walburg Pers; 2018. p. 10-35.
van Dijk M. 1350-1500. Nieuwe doelen en nieuwe doelgroepen. In: Folkerts S, Verhoeven G, editors. Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de Ijssel. Zutphen: Walburg Pers; 2018. p. 36-89.
Bedaux J. 1500-1600. Van hoogtepunt tot neergang. In: Folkerts S, Verhoeven G, editors. Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de Ijssel. Zutphen: Walburg Pers; 2018. p. 90-135.
Folkerts S. De Noord-Nederlandse vertaling van het Nieuwe Testament (eind veertiende eeuw). In: Gilliaerts P, Bloemen H, Desplenter Y, François W, den Hollander A, editors. De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen. Heerenveen: Royal Jongbloed; 2015. p. 165-76.