Bibliografie

Folkerts S. De Noord-Nederlandse vertaling van het Nieuwe Testament (eind veertiende eeuw). In: Gilliaerts P, Bloemen H, Desplenter Y, François W, den Hollander A, editors. De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen. Heerenveen: Royal Jongbloed; 2015. p. 165-76.
Folkerts S. The Manuscript Transmission of the Vita Mariae Oigniacensis in the Later Middle Ages. In: Mulder-Bakker AB, editor. Mary of Oignies. Mother of Salvation. Vol 7. Turnhout: Brepols; 2006. p. 221-41. (Medieval Women. Texts and Contexts; vol 7).