Bibliografie

Koldeweij J. Middeleeuwse bedevaartsplaatsen. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 235-237.
Koldeweij J. Vrome reizen vanuit laatmiddeleeuws Groningen en Friesland. Pelgrimstekens en bedevaartsampullen. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 216-234.
Koldeweij J. Arabisch vakmanschap. In: Schriemer I. Relieken. Zwolle-Utrecht: Wbooks-Museum Catharijneconvent; 2018. p. 179.
Marnef G. Roerig Brabant. In: van Uytven R, Bruneel C, Koldeweij J, van de Sande AWFM, Oudheusden JAFM. Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden. 1e ed. Zwolle-Leuven: Waanders-Davidsfonds-Stichting Colloquium De Brabantse Stad; 2004. pp. 291-307.

Pagina's