Bibliografie

Koldeweij J. Middeleeuwse bedevaartsplaatsen. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH, editors. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. p. 235-7.
Koldeweij J. Vrome reizen vanuit laatmiddeleeuws Groningen en Friesland. Pelgrimstekens en bedevaartsampullen. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH, editors. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. p. 216-34.
Koldeweij J. Arabisch vakmanschap. In: Schriemer I, editor. Relieken. Zwolle-Utrecht: Wbooks-Museum Catharijneconvent; 2018. 179. Abstract
Koldeweij J. De ontwikkeling van de gotische kunsten. In: van Uytven R, Bruneel C, Koldeweij J, van de Sande AWFM, Oudheusden JAFM, editors. Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden. Zwolle-Leuven: Waanders-Davidsfonds-Stichting Colloquium De Brabantse Stad; 2004. p. 197-211.