Bibliografie

Belaen J. The Role of Abbots in the Coordination of Regional Benedictine Monasticism (c. 1130 – c. 1215). In: Vanderputten S, editor. Abbots and Abbesses as a Human Resource in the Ninth- to Twelfth-Century West. Vol 74. Zürich: LIT; 2018. p. 125-50. (Vita regularis – Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen; vol 74).
Belaen J. Een “ordo sine ordine”? Nieuwe perspectieven op de ontwikkeling van de benedictijnse kloosterorde in de hoge middeleeuwen. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis. 2016;70:5-24.