Bibliografie

van Dijk M. Zusterlijk zielenheil. In: Dlabačová A, Hofman R, editors. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. p. 136-7.
van Dijk M. Salome Sticken, een vrouw uit de kring der moderne devoten. In: van Amersfoort J, van Beek P, Schutte G, editors. Ora et Labora. Twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit in de praktijk. Vol 9. Hilversum: Verloren; 2014. p. 29-44. (Serta Historica; vol 9).
van Dijk M. Female Leadership and Authority in the Sisterbook of Diepenveen. In: Fraeters V, de Gier I, editors. Mulieres Religiosae. Shaping Female Spiritual Authority in the Medieval and Early Modern Periods. Vol 12. Turnhout: Brepols; 2014. p. 243-64. (Europa Sacra; vol 12).
van Dijk M. The Devotio Moderna, the Emotions and the Search for “Dutchness”. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. 2014;129(2):20-41.
van Dijk M. Performing the Fathers in the Devotio Moderna. In: Kwiatkowski I, Engelbrecht J, editors. Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna - Zur Dynamik ihres Gedankenguts. Vol 2. Münster: Aschendorff; 2013. p. 227-44. (Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580); vol 2).