Bibliografie

Magnus K. Parkbier. In: Janssens H, editor. Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen. Vol 27. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2017. p. 27-45. (Bijdragen van de contactdag; vol 27). Abstract