Bibliografie

Aerts J. Waar hopeloze gevallen toestromen. In: Mantels R, Van Bruaene A-L, Verbruggen C, Deneckere G, editors. Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. Gent: Academia Press; 2015. p. 122-7. Abstract