Bibliografie

Beets-Anthonissen M. Antwerpen, Sint-Elisabethgasthuis. In: Tack L, Dehaeck S, Buyle M, editors. Architectuur van Belgische hospitalen. Vol 10. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Afdeling Monumenten en Landschappen; 2004. p. 92-5. (Monumenten en landschappen. Cahiers; vol 10).