Bibliografie

Lamberigts M. 342. Van bekende bisschoppen en hun onbekende gelovigen. In: Beyen M, Boone M, De Wever B, Huet L, Meijns BLI, Reynebeau M et al., editors. Wereldgeschiedenis van Vlaanderen. Antwerpen: Polis; 2018. p. 36-42.