Bibliografie

Paget S, Kolner F. Fragment uit een vijftiende-eeuwse augustijner leefregel. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K, editors. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Vol 171. Hilversum: Verloren; 2018. p. 146-9. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 171).