Bibliografie

Waagmeester B, Wassenaar J. Middeleeuws computeren. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 180-187.