Bibliografie

Hoff R, Finke T, Terwisscha van Scheltinga M. Een raadsel in Het Utrechts Archief. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K, editors. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Vol 171. Hilversum: Verloren; 2018. p. 240-5. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 171).