Bibliografie

Sorber F. Borduren in de Verdinckenisse van de abdij van Herkenrode. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 95-104. Abstract
Nijssen R. De verpachting van de tienden van Herkenrode in Hasselt in 1497. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 139-50. Abstract
Willems M. De molens van Weitini op de grens van Kermt en Herkenrode aan de Demer. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 161-6. Abstract
Erwin M, Steuer S. The Herkenrode Antiphonary: Manuscript and Contract. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 105-13. Abstract
Caluwaerts G. De aflaatbrief van 6 april 1363 in het kader van de viering van het Heilig Sacrament. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 115-37. Abstract
Willems M. De kerken van Herkenrode. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 59-68. Abstract
Caluwaerts G. De aflaatbrief van 6 april 1363 in het kader van de viering van het Heilig Sacrament. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 115-37. Abstract
Nijssen R. De verpachting van de abdijmolen in Tuilt in 1526. In: Caluwaerts G, Houben S, Rock T, Schepers S, editors. Monasterium Herkenrode. Vol 3. Hasselt: Studiecentrum Herkenrode vzw; 2013. p. 151-9. Abstract