Bibliografie

Mannaerts P. Letetur Hybernia, Jubilans Antverpia: The Chant and Cult of St Dympna of Gheel. In: Buckley A, editor. Music, Liturgy, and the Veneration of Saints of the Medieval Irish Church in a European Context . Vol 8. Turnhout: Brepols; 2017. p. 123-59. (Ritus et Artes; vol 8).
Mannaerts P. In hoc praecedunt Carthusienses. Radulph de Rivo and Carthusian liturgy. In: Molvarec SJ, Gaens T, editors. A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Vol 2. Leuven: Peeters; 2013. p. 165-79. (Studia Cartusiana; vol 2).
Mannaerts P. De muziek van het requiem: historiek, structuur en compositie. In: Bergé P, Christiaens J, editors. Dies Irae. Kroniek van het Requiem. Leuven: Leuven University Press; 2011. p. 39-49.
Mannaerts P. Musicologische verkenning vanuit het Antifonarium Tsgrooten (1522). In: Janssens H, editor. Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw). Vol 21. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2011. p. 31-43. (Bijdragen van de contactdag; vol 21). Abstract
Blachly A. Het Ave verum corpus uit het Mechelse begijnhof : eenvoudige polyfonie voor de Devotio Moderna. In: Mannaerts P, editor. Beguinae in cantu instructae. Muzikaal erfgoed uit Vlaamse begijnhoven (middeleeuwen – eind 18de eeuw). Turnhout: Brepols; 2007. p. 97-105. (Epitome musical).
Simons W. Begijnen, liturgie en muziek in de middeleeuwen: een verkenning. In: Mannaerts P, editor. Beguinae in cantu instructae. Muzikaal erfgoed uit Vlaamse begijnhoven (middeleeuwen – eind 18de eeuw). Turnhout: Brepols; 2007. p. 15-25. (Epitome musical).