Bibliografie

Dumolyn J, Ryckaert M, Meijns BL, Deneweth H, Devliegher L. Het stedelijk landschap I: ca. 1100-1275. In: Dumolyn J, Brown A, editors. Brugge. Een middeleeuwse metropool. 850-1550. Gorredijk: Sterck & De Vreese; 2019. p. 55-83. Abstract
Dumolyn J, Ryckaert M, Meijns BL, Deneweth H, Devliegher L. The Urban Landscape I: c.1100-c.1275. In: Brown A, Dumolyn J, editors. Medieval Bruges, c. 850-1550. Cambridge: Cambridge University Press; 2018. p. 52-85.