Bibliografie

Ockeley J. Kloosters in Brabant van de 7de tot de 20ste eeuw. In: Vanhemelryck F, editor. Aspecten van de kerkelijke geschiedenis van het hertogdom Brabant. Brussel: K.U. Brussel-Centrum Brabantse Geschiedenis; 2002. p. 9-64.
Janssens H. De premonstratenzerorde in het oude hertogdom Brabant. In: Vanhemelryck F, editor. Aspecten van de kerkelijke geschiedenis van het hertogdom Brabant. Brussel: K.U. Brussel-Centrum Brabantse Geschiedenis; 2002. p. 93-118.
van Uytven R. De Brabantse kloosters: hun politieke en sociaal-economische rol. In: Vanhemelryck F, editor. Aspecten van de kerkelijke geschiedenis van het hertogdom Brabant. Brussel: K.U. Brussel-Centrum Brabantse Geschiedenis; 2002. p. 65-91.
van den Bichelaer A. Het notariaat in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Middeleeuwen. In: Vanhemelryck F, editor. Recht ende justicie. Handelingen van het XIIIe Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Congres. K.U. Brussel 1 en 2 december 1994. Brussel: Katholieke Universiteit Brussel; 1997. p. 97-114.