Bibliografie

van Synghel G. Editie van de schepenoorkonden van 's-Hertogenbosch: dertien oorkonden als supplement op het eerste deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant (1261-1311). In: Blok DP, editor. Datum et actum: Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Vol 29. Amsterdam: P.J. Meerstensinstituut; 1998. p. 395-423. (Publikaties van het P. J. Meertens-instituut voor dialectologie, volkskunde en naamkunde van de Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen; vol 29).