Bibliografie

Noël F. Een van hart en een van ziel. Het ideaal van de vita apostolica in de premonstratenzer spiritualiteit. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 29-37.