Bibliografie

de Blaauw S. Nabij, in en rond de kerk. Het godshuis en zijn gebruikers. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH, editors. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. p. 50-75.