Bibliografie

Looper B, Santing C, van Steensel A. Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH, editors. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. p. 82-99.