Bibliografie

Vermassen V. Latin hagiography in the Dutch-speaking parts of the Southern Low Countries (1350-1550). In: Goullet M, editor. Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550. International History of the Latin and Vernacular Hagiographical Literature in the West from its Origins to 1550. Vol 7. Turnhout: Brepols; 2018. p. 565-613.
Vermassen V. Het leven van Guido. Ontstaan en verspreiding tijdens de middeleeuwen. In: Sint-Guido van Anderlecht. Eeuwen van volksdevotie. Brussel: Erfgoedcel Brussel; 2013. p. 9-23. Abstract