Bibliografie

van den Berg MK. De Noordnederlandse historiebijbel: Verhaal en moraal in bijbelse (en wereldlijke) geschiedenis. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 59-75. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Stoop P. De bijbelvertaling in Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken: "Wat wi verstaen bi deser". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 169-77. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Kwakkel E. Lost but Not Forgotten: References to a Remarkable Middle Dutch "Legenda aurea" manuscript. In: Keefer SL, Bremmer Jr RH, editors. Signs on the edge: Space, text and margin in Medieval manuscripts. Vol 10. Leuven: Peeters; 2007. p. 261-88. (Mediaevalia Groningana. New Series; vol 10).
Kors MM. De Historiebijbel van 1361: Leken en bijbellectuur in de veertiende eeuw. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 49-58. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
van Aelst J. Middelnederlandse bewerkingen van het passieverhaal: Van informatiebron tot meditatietekst. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 147-57. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
de Hommel-Steenbakkers N. Apocalyps: Het laatste boek. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 159-68. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Meuwese M. Verluchting in bijbelhandschriften: Bijbelvoorstellingen in een middeleeuws jasje. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 25-35. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Coun T. De Zuidnederlandse vertaling van de vier evangeliën: "Diet dede verstont se qualec". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 117-29. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Scheepsma WF. Hooglied: Verlokkend, maar gevaarlijk. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 87-116. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).