Bibliografie

Corbellini S. De Noordnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament: Het paradijs in een kloostercel. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 131-45. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
van Dalen-Oskam KH. Bijbelstof op rijm: "Som so vielt in goeden lande. Dat brochte vrucht menegherande". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 37-48. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Kwakkel E. Overlevering van Middelnederlandse bijbelvertalingen, 1250 - 1500: Het boek der boeken. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 13-23. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
den Hollander A. Middelnederlandse Levens van Jezus: "Uuten .iiii. ewangelisten ene evangelie ghemaect". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 179-90. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Desplenter Y. Middelnederlandse psaltervertalingen: "Het is nergens voor nodig om veel meer boeken dan het psalter te bestuderen". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 77-86. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
van den Berg MK. De Noordnederlandse historiebijbel: Verhaal en moraal in bijbelse (en wereldlijke) geschiedenis. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 59-75. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Stoop P. De bijbelvertaling in Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken: "Wat wi verstaen bi deser". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 169-77. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Kwakkel E. Lost but Not Forgotten: References to a Remarkable Middle Dutch "Legenda aurea" manuscript. In: Keefer SL, Bremmer Jr RH, editors. Signs on the edge: Space, text and margin in Medieval manuscripts. Vol 10. Leuven: Peeters; 2007. p. 261-88. (Mediaevalia Groningana. New Series; vol 10).
Kors MM. De Historiebijbel van 1361: Leken en bijbellectuur in de veertiende eeuw. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 49-58. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).