Bibliografie

Dreesen R. Gebruik en herkomst van natuursteen op het begijnhof. In: Coomans T, Bergmans A, editors. In zuiverheid leven. Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden. Het hof, de kerk, de muurschilderingen. Vol 2. Brussel: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed; 2008. p. 139-54. (Relicta Monografieën; vol 2).