Bibliografie

Gielis M. Erasmus, Luther en de theologen van Leuven. In: Nissen P, editor. Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom. Leuven: Davidsfonds; 2004. p. 83-97.
Trio P. Begijnen en bedelorden in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de dertiende en veertiende eeuw. In: Nissen P, editor. Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom. Leuven: Davidsfonds; 2004. p. 35-49.
Nissen P. De vorming tot gewetensvolle christenen in de late Middeleeuwen. In: Nissen P, editor. Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom. Leuven: Davidsfonds; 2004. p. 75-81.
Nissen P. De moeizame kerstening van het noorden. In: Nissen P, editor. Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom. Leuven: Davidsfonds; 2004. p. 27-33.
Nissen P. De vorming tot gewetensvolle christenen in de late Middeleeuwen. In: Nissen P, editor. Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom. Leuven: Davidsfonds; 2004. p. 75-81.
Nissen P. De moeizame kerstening van het noorden. In: Nissen P, editor. Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom. Leuven: Davidsfonds; 2004. p. 27-33.
Gielis M. Kerkelijk leven en de devoties van de lekengelovigen in de laat-middeleeuwse Zuidelijke Nederlanden. In: Nissen P, editor. Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom. Leuven: Davidsfonds; 2004. p. 59-73.
Bary EH. Augustinus en het ongeboren kind in het Oudfries. In: Ackermans GN, Nissen P, editors. Kleine geschiedenissen. Een bundel essays aangeboden aan Adelbert Davids. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, Vakgroep Literair-historische Theologie; 1995. p. 46-52.