Bibliografie

van Dijk R. Innerlijke vertroosting. Het begrippenpaar solacium/consolacio in De imitacione Christi. In: Schepers K, Hendrickx F, Faesen R, Cornet I, editors. De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. Vol 39. Leuven: Peeters; 2010. p. 247-63. (Miscellanea Neerlandica; vol 39).
Rolfson H. Ruusbroec on Hell. In: Schepers K, Hendrickx F, Faesen R, Cornet I, editors. De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. Vol 39. Leuven: Peeters; 2010. p. 513-23. (Miscellanea Neerlandica ; vol 39).
Fraeters V. Middeleeuwse visies op visio spiritualis: ontwikkeling van theorieën en praktijken in mystieke middens, met Hadewijch als vluchtpunt. In: Schepers K, Hendrickx F, Faesen R, Cornet I, editors. De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. Vol 39. Leuven: Peeters; 2010. p. 309-27. (Miscellanea Neerlandica; vol 39).
Schepers K. Literary Style as Cultural Code. A Case Study of the Early Ruusbroec Translations by Willem Jordaens and Geert Grote. In: Schepers K, Hendrickx F, Faesen R, Cornet I, editors. De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. Vol 39. Leuven: Peeters; 2010. p. 525-58. (Miscellanea Neerlandica; vol 39).
Wackers P. Een berijmde brief over het volmaakte leven. In: Schepers K, Hendrickx F, Faesen R, Cornet I, editors. De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. Vol 39. Leuven: Peeters; 2010. p. 629-53. (Miscellanea Neerlandica; vol 39).
Willaert F. Hadewijchs laatste vers (Lied 45, vs. 40). In: Schepers K, Hendrickx F, Faesen R, Cornet I, editors. De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. Vol 39. Leuven: Peeters; 2010. p. 655-63. (Miscellanea Neerlandica; vol 39).
Vekeman H. Het 19de lied van Hadewijch: het lied van de orewoed. In: Schepers K, Hendrickx F, Faesen R, Cornet I, editors. De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. Vol 39. Leuven: Peeters; 2010. p. 597-627. (Miscellanea Neerlandica; vol 39).