Bibliografie

Anciaux K. Coleta van Corbie. Een leven met een missie. In: Kusters L, editor. Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding. Leuven: Parcum-Davidsfonds; 2017. p. 107-12.
Kusters L. Woudvrouwen en bloeiend parochiewezen in Vlaanderen in de dertiende eeuw. De Heilige Alena als casus. In: Kusters L, editor. Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding. Leuven: Parcum-Davidsfonds; 2017. p. 93-100.
Kusters L. Woudvrouwen en bloeiend parochiewezen in Vlaanderen in de dertiende eeuw. De Heilige Alena als casus. In: Kusters L, editor. Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding. Leuven: Parcum-Davidsfonds; 2017. p. 93-100.
Mulder-Bakker AB. Kluizenaressen en ongebonden religieuze vrouwen. In: Kusters L, editor. Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding. Leuven: Parcum-Davindsfonds; 2017. p. 101-6.
Bergmans A, Fransen B, Geybels H, Ghislain J-, Hans-Collas I, Kusters L, et al. Notities bij de kunstwerken in de Sint-Pieter-en-Guidokerk en het begijnhof van Anderlecht. In: Sint-Guido van Anderlecht. Eeuwen van volksdevotie. Brussel: Erfgoedcel Brussel; 2013. p. 109-35. Abstract
Kusters L. Beschouwingen rond het leven en lijden van de Heilige Alena in de kunst. In: Fransen B, editor. De Heilige Alena. Verering en verbeelding. Gids voor een bezoek aan de Sint-Denijskerk van Vorst. Vorst: Nederlandstalig pastoraal van Vorst; 2006. p. 31-41.