Bibliografie

van Dijk H. Karel de Grote in het Passionael. In: Mulder-Bakker AB, Carasso-Kok M, editors. Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden. Hilversum: Verloren; 1997. p. 61-72.
van Dijk H, van der Linden B. Cornelius Thilmans, Leven van den H. Gerlacus. In: Mulder-Bakker AB, editor. De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering. Vol 45. Hilversum: Verloren; 1995. p. 149-229. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 45).