Bibliografie

Nip RI. Levenden herdenken doden in en om Groningen in de late middeleeuwen. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH, editors. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. p. 76-9.
Nip RI. Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen in de Middeleeuwen, ca. 1267-1594. In: Hillenga M, Krips-van der Laan H, editors. Tot hulp en troost. Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen. Zwolle: WBooks; 2016. p. 9-47 en p. 180-2.
Nip RI. Liturgische herdenkingspraktijken in de late middeleeuwen in de stad Groningen. In: Brand H, Benders J, Nip RIA, editors. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Vol 134. Hilversum: Verloren; 2011. p. 229-44. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 134).
Roest B. Vvat salmen met sulck volck maken? Franciscaanse stadspredikers en de verdediging van het katholicisme in de Nederlanden, circa 1520-1568. In: Brand H, Benders J, Nip RIA, editors. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Vol 134. Hilversum: Verloren; 2011. p. 245-58. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 134).
Mulder-Bakker AB. Levende heiligen in de middeleeuwse stad. In: Brand H, Benders J, Nip RIA, editors. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Vol 134. Hilversum: Verloren; 2011. p. 213-27. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 134).
Nip RI. Liturgische herdenkingspraktijken in de late middeleeuwen in de stad Groningen. In: Brand H, Benders J, Nip RIA, editors. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Vol 134. Hilversum: Verloren; 2011. p. 229-44. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 134).
Nip RI. Ludeke Jarges (ca. 1410-1469). Een Groningse weduwe en de broeders en zusters van het Gemene Leven. In: Touber J, Brouwer M, editors. De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders. Een nieuwe blik op het verleden in dertien levensverhalen. Hilversum: Verloren; 2010. p. 13-23.