Bibliografie

Van Dyck LC. De l’abbé chef d’Ordre à l’abbé général. Nature et évolution du généralat dans l’Ordre de Prémontré. In: Dauzet D-M, Plouvier M, editors. Abbatiat et abbés dans l’ordre de Prémontré. Vol 17. Turnhout: Brepols; 2005. p. 107-27. (Bibliotheca Victorina; vol 17).
Koyen MH. De parochie Drunen. Historische sprokkelingen. In: Van Dyck LC, editor. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Vol 6. Averbode: Praemonstratensia; 2002. p. 313-34. (Instrumenta Praemonstratensia; vol 6).
Koyen MH. Bijdragen uit het abdijarchief Tongerlo voor de geschiedenis van Geel. In: Van Dyck LC, editor. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Vol 6. Averbode: Praemonstratensia; 2002. p. 151-98. (Instrumenta Praemonstratensia; vol 6).
Koyen MH. Tongerlo door de eeuwen heen. In: Van Dyck LC, editor. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Vol 6. Averbode: Praemonstratensia; 2002. p. 399-459. (Instrumenta Praemonstratensia; vol 6).
Koyen MH. Tongerlo en de heerlijkheid van Ravels-Eel. In: Van Dyck LC, editor. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Vol 6. Averbode: Praemonstratensia; 2002. p. 91-108. (Instrumenta Praemonstratensia; vol 6).
Koyen MH. Abdijbezit van Tongerlo te Turnhout. In: Van Dyck LC, editor. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Vol 6. Averbode: Praemonstratensia; 2002. p. 381-97. (Instrumenta Praemonstratensia; vol 6).
Koyen MH. Ramihrdus, een voorloper van Tanchelm. In: Van Dyck LC, editor. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Vol 6. Averbode: Praemonstratensia; 2002. p. 27-32. (Instrumenta Praemonstratensia; vol 6).
Koyen MH. Tongerlo en de vorming van het landschapsbeeld te Essen-Kalmthout. In: Van Dyck LC, editor. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Vol 6. Averbode: Praemonstratensia; 2002. p. 353-67. (Instrumenta Praemonstratensia; vol 6).
Koyen MH. Sinte Odrada van Scheps. In: Van Dyck LC, editor. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Vol 6. Averbode: Praemonstratensia; 2002. p. 17-25. (Instrumenta Praemonstratensia; vol 6).
Koyen MH. De juridische toestand van de parochies voor de XIIe eeuw. In: Van Dyck LC, editor. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Vol 6. Averbode: Praemonstratensia; 2002. p. 335-42. (Instrumenta Praemonstratensia; vol 6).