Bibliografie

Koyen MH. Tongerlo en de heerlijkheid van Ravels-Eel. In: Van Dyck LC. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Averbode: Praemonstratensia; 2002. pp. 91-108.
Koyen MH. Abdijbezit van Tongerlo te Turnhout. In: Van Dyck LC. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Averbode: Praemonstratensia; 2002. pp. 381-397.
Koyen MH. Ramihrdus, een voorloper van Tanchelm. In: Van Dyck LC. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Averbode: Praemonstratensia; 2002. pp. 27-32.
Koyen MH. Tongerlo en de vorming van het landschapsbeeld te Essen-Kalmthout. In: Van Dyck LC. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Averbode: Praemonstratensia; 2002. pp. 353-367.
Koyen MH. Sinte Odrada van Scheps. In: Van Dyck LC. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Averbode: Praemonstratensia; 2002. pp. 17-25.
Koyen MH. De juridische toestand van de parochies voor de XIIe eeuw. In: Van Dyck LC. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Averbode: Praemonstratensia; 2002. pp. 335-342.
Koyen MH. De parochie Drunen. Historische sprokkelingen. In: Van Dyck LC. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Averbode: Praemonstratensia; 2002. pp. 313-334.
Koyen MH. Bijdragen uit het abdijarchief Tongerlo voor de geschiedenis van Geel. In: Van Dyck LC. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Averbode: Praemonstratensia; 2002. pp. 151-198.
Koyen MH. Tongerlo door de eeuwen heen. In: Van Dyck LC. Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel. Averbode: Praemonstratensia; 2002. pp. 399-459.

Pagina's