Bibliografie

Ardura B, Janssens H. In het spoor van Norbert van Gennep Christus navolgen. Een levensideaal in dienst van God en van de Kerk. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen . Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 10-3.
Ardura B. The Religious Profession in the Order of the Canons Regular of Prémontré. A Challenge of Loyalty. In: Sonntag J, Zermatten C, editors. Loyalty in the Middle Ages: Ideal and Practice of a Cross-Social Value. Vol 5. Turnhout: Brepols; 2015. p. 327-44. (Brepols Collected Essays in European Culture; vol 5).
Ardura B. Du praepositus de saint Augustin à l’abbé dans la tradition prémontrée jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. In: Dauzet D-M, Plouvier M, editors. Abbatiat et abbés dans l’ordre de Prémontré. Vol 17. Turnhout: Brepols; 2005. p. 39-90. (Bibliotheca Victorina; vol 17).